Posiadamy uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego
(nr UD-04-41-N/2-17) do wykonywania napraw:

 

 • dźwigników
 • żurawi przenośnych
 • żurawi przewoźnych
 • żurawi samojezdnych
 • żurawi stacjonarnych
 • dźwigów budowlanych
 • podestów ruchomych
 • suwnic
 • układnic magazynowych
 • urządzeń dla osób niepełnosprawnych
 • wózków jezdniowych
 • przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych
 • wyciągów towarowych
 • wciągników
 • wciągarek
 • żurawi szynowych
 • żurawi wieżowych
Posiadamy uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego
(nr UD-04-41-P/1-18) do wykonywania modernizacji:

 

 • dźwigników
 • dźwigów budowlanych
 • podestów ruchomych
 • suwnic
 • urządzeń dla osób niepełnosprawnych
 • wózków jezdniowych
 • wciągników
 • wciągarek
 • wyciągów towarowych
 • przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych
 • żurawi przenośnych
 • żurawi przewoźnych
 • żurawi samojezdnych
 • żurawi stacjonarnych
 • żurawi wieżowych
 • żurawi szynowych