PRZYRZĄD DO OZNACZANIA OPORU DYFUZYJNEGO

Przyrząd do oznaczania oporu dyfuzyjnego mas tynkarskich wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium składa się z pierścienia i tulei, a dodatkowo z podkładki wykonanej z gumy piankowej.