Przyrząd do oznaczania przenikalności pary wodnej

Przyrząd do oznaczania przenikalności pary wodnej (tzw. szalki) służy
do oznaczania współczynnika przenikania pary wodnej (przez powłokę) np.
farb, materiałów opakowaniowych i innych.